Medlemskontingent 2018 - purring på ubetalte kontingentkrav

Postet av Holmlia SK - Fotball den 14. Okt 2018

Holmlia Sportsklubb har vel 1 400 medlemmer - aktive barn, unge og voksne, trenere, lagledere og styremedlemmer. Alle er like viktige for oss for å skape et godt idrettstilbud  med trygge rammer i nærmiljøet. For at vi skal drive idrettslaget, er vi avhengig av at medlemmene betaler medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte og er kr 200 for aktive og kr 100 for støttemedlemmer i 2018. Familiemedlemskap koster kr 500 (minimum kr 100 pr medlem). Ved innmelding etter 1.8. betales kr 100 for det første året.

Alle som ikke har betalt kontingent, får nå purring på kontingentkravet for 2018 - enten pr epost eller pr brev. Vi ber om at alle som har deltatt i 2018 betaler kontingentkravet snarest mulig.  Betaling kan skje via nettbank til kontonummer oppgitt på purring eller ved pålogging og betaling via www.minidrett.no hvor det gis oversikt oevr ubetalte kontingenter og treningsavgifter i klubben.

Antall betalende medlemmer for 2018 bestemmer hvor mye Holmlia Sportsklubb mottar i kommunal støtte for 2019. Derfor er betaling av medlemskontingenten ekstra viktig for oss!

I lovverket heter det at alle som deltar i aktivitet i regi av idrettslaget skal betale medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.