Om klubbhusvakt

Alle lag i Holmlia fotball plikter å stille som klubbhusvakter i løpet av fotballsesongen.

Vakten gjelder fra kl. 17.00 på hverdager, og fra 1/2 time før kampstart når det er kamper i helgene. Det er ikke klubbhusvakt ved helgetreninger. Vakten avsluttes når siste trening eller kamp for kvelden er ferdigspilt, og spillere og støtteapparat har forlatt klubbhuset. 

Hver vakt må bemannnes med to til tre voksne. Når flere lag deler vaktuke, må kontaktpersonene for disse lagene fordele vakter seg i mellom.

Følg med på banekalenderen for å se hvilke aktiviteter som er på banen for kommende vakt.

Laget som har vakt disponerer ett sett nøkler til klubbhuset. Vakten leverer videre neste lag på lista etter endt vaktuke. Kontaktinfo til ansvarlig på lagene finens i vaktlista.  


Salg av kaffe og vafler 

Lagene kan selv organisere salg i kiosken. Lagene står for innkjøp og inntektene går direkte til laget/lagene som har vakt. Salg foregår utenfor klubbhuset eller inne i gangen. Kaffe kan kokes i kantinen, og vaffeljern kan lånes fra kantinen på klubbhuset.

Dersom det er varslet arrangement f eks ved 4.divisjonslages hjemmekamp, har ikke lagene selv anledning til å arrangere salg . Da arrangeres og organiseres dette av styret/arrangementskomiteen. Vakten går som avtalt og etter oppsatt vaktliste. 


Tusen takk for all tid dere legger ned for bydelens barn!Oppgaver for klubbhusvakten

Under vakten

 • Ha på gul vest for å markere at dere er vakt.
 • Ta imot besøkende til Holmlia fotball på en god måte.
 • Lås opp garderober og toaletter for besøkende lag og dommere.
 • Sjekk at garderober og toaletter ser greie ut og at det er søppelpose i søppelkassa.
 • Lås garderober under trening/kamp for å hindre tyveri.
 • Rydde rundt banen – vi oppfordrer lagene selv til å rydde den uka de har vakt.
 • Tøm fulle søppelbøtter rundt banen ved behov (avfallssekker finnes på vaskerommet).
 • Hold klubbhuset ryddig.
 • Trå til med dialog dersom det oppstår situasjoner ute på banen eller i klubbhuset. Sett ikke deg selv eller andre i fare.
 • Sørg for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset
 • Ved brannalarm/brann følg instrukser som henger i klubbhuset.

Etter vakten

 •  Sjekk at alle vinduer er lukket.
 • Sjekk at klubbhuset er ryddig, fei eventuelt over gulvet ved behov. Besøkende lag skal selv rydde etter seg i garderoben. Feiekost, mopp, engangshansker og søppelsekker skal ligge tilgjengelig inne på vaskerommet.
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.
 • Lever nøkkel til klubbhuset videre til neste klubbhusvakt. (Telefonnummer til neste lag finner du i vaktlisten)
 • Søppelposer fra toaletter, garderober og sekker fra søppelkasser rundt banen samles og kastes i container.
 • I klubbhuset ligger en vaktliste som signeres etter endt vakt, denne blir liggende for kontroll av styret. 
 • Lås alle dører før du forlater klubbhuset.