Ny, oppdatert versjon pr 5. juni 2020.

For å gjennomføre organisert trening i regi av klubben skal disse reglene følges

 • Det skal være en ansvarlig voksenperson til stede per gruppe ved all organisert fotballbaneaktivitet for barn og unge.
 • Hver gruppe som trener sammen består av maks 20 faste spillere med en trener/leder/voksen pr gruppe
 • Hold alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • For barn og unge fra 6 til 20 år er det tillatt å kjempe om ballen, så lenge dette skjer i faste grupper. Øvrig aktivitet skal skje med en meters avstand.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre for spillere som er eldre enn 20 år.
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Hvordan forebygge smitte

 • Viruset Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte i befolkningen.
 • Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Håndhygiene

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann.
 • Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefaler vi ikke rutinemessig bruk av engangshansker.
 • Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.
 • Se videoen vedrørende Håndvask

Når man kommer på og går fra trening gjelder følgende

 • Det er ikke lov å ta high five, klemme eller ta på hverandre. Det er viktig at alle holder en avstand på minst 1 meter
 • Alle må skifte til fotballsko FØR de vasker hender. Alt av klær og vanlige sko skal legges tilbake i sekken
 • Sekken skal være på ryggen under håndvask
 • Vannflasken skylles under rennende vann, samtidig med håndvasken. Vannflasken skal IKKE tilbake i sekken
 • Hender vaskes FØR spiller går inn på banen
 • Når vi skal inn og ut av banen er det viktig at vi holder avstand, og at ikke man går inn flere sammen uten å holde avstand
 • Se video om hvordan vi går inn og ut av banen
 • Lagene som SKAL trene følger dette
 • Lagene som er FERDIG å trene følger dette

Vask av hender og utstyr

 • Spillerne må vaske hender med såpe og vann før og etter trening - se video om vask av hender 
 • Det er viktig at spillerne holder avstand i køen for å vaske seg
 • Utstyr skal vaskes før og etter trening - se video om vask av utstyr
 • Klubbhusvaktene er behjelpelig med vann, bøtte og såpe


Smittervernskurs Holmlia fotball.ppt