Velkommen til årlig møte i fotballgruppa!

Postet av Holmlia SK - Fotball den 8. Jun 2021


Fotballgruppa holder det årlige møtet som digitalt møte torsdag 10. juni kl. 19.00.

Agenda for møtet

  1. Behandle regnskap
  2. Behandle gruppens årsmelding 
  3. Behandle budsjett
  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift.
  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 
  6. Foreslå kandidater til gruppestyret

Møtet holdes av smittevernhensyn digitalt. Bruk denne lenken for deltakelse på møte: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4MmM5MmQtMjI1ZS00ZDNmLTg5YjMtZmQyMzU3MWUxZjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22909b1e6b-d115-41e2-9b29-07a01b3c7cb9%22%7d


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.