Årlig møte i fotballgruppa mandag 12. februar kl. 19.00

Postet av Holmlia SK - Fotball den 4. Feb 2018

Holmlia Sportsklubb fotball innkaller til årlig møte mandag 12. februar kl. 19.00 på klubbhuset. 

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  3. Behandle regnskap.
  4. Behandle gruppens årsberetning.
  5. Fastsette budsjett.
  6. Fastsette årlig treningsavgift.
  7. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
  8. Foreslå kandidater til gruppestyret

Vi minner om at for å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Etter møtet blir det anledning til å ta opp saker som medlemmene ønsker å ha dialog om med fotballgruppas styre. Styret vil gi status i arbeid med kvalitetsklubb samt infomere om forslag til komiteer underlagt styret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.