Lagskasse

Inntekter

Alle innbetalinger skal skje til skal skje til klubbens bankkonto 7874 05 35381 merket med lagkassens prosjektnummer samt hva det gjelder.

Ved kontantsalg (som f. eks. kakelotteri, salg av kaffe og vafler på kamper osv.) skal det foreligge dokumentasjon for kontantsalget signert av to personer. Benytt klubbens kontantsalg-skjema. til dette. Kontanter skal settes inn på bankkonto så snart som mulig. Kontakt daglig leder Aram Meradi som disponerer innskuddskort til kontoen og kan bistå med selve innskuddet.

Ved kontantinnskudd sendes dokumentasjon samt innskuddskvittering til klubbens kasserer på epost kasserer@holmliasport.no.

Utlegg

Ansvarlig for lagkassen gis tilgang til klubbens regnskapsløsning for refusjon av utlegg. Alle utlegg skal dokumenteres med kvittering for utlegget. Utlegget belastes avdeling 20 Fotball og lagskassens prosjektnummer. Refusjon av utlegg skjer to ganger pr. måned, den 12. og 26. i hver måned.

VIPPS

Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget. Ta kontant med klubbens kasserer på kasserer@holmlisport.no for bestilling. Klubbens kasserer henter ut regnskapsraporter fra VIPPS. Lagskassens ansvarlige gis tilgang som bruker til vippsportalen. Privat VIPPS skal ikke benyttes.

Regnskapsrapport

Ansvarlig for lagskassen mottar kvartalsvis regnskapsrapport. Rapporten vil vise lagskassens saldo pr 1.1. samt inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret. rapportene vil sendes ut ca 20.april (1. kvartal), 10. august (2. kvartal) og 20. oktober (3. kvartal) samt ved årsskiftet når regnskapet er ferdigstilt.


Om lagskasser

Alle inntekter og utgifter knyttet til fotball-aktivitet også på lagsnivå skal føres i fotballgruppas regnskap. 

Eksempler er deltakelse på cup, ved kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på eget prosjetnummer i fotballgruppas regnskap, og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av fotballgruppas styre.

Det er ikke tilatt med private bankkonti til lagskasse.  


Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagskasser. Det må minst være to voksne knyttet til laget, som er kontaktpersoner/ ansvarlige hvis lagskonto skal opprettet. 

Hvis ditt lag ønsker å opprette lagskonto, ta kontakt med klubbens kasserer Kari Hove på epost kasserer@holmliasport.no


Fotballgruppas lagskonti med VIPPS salgssted

LagKontaktperson
VIPPS salgssted
Lagkasse (prosjektnummer)
Herrer  A-lagetJanne Gamst Andersen9465820501
G2006Benjamin Brekke-Nærstad
506502
20504
J2007Karianne Skaug52301820505
G2007/2008Tom Kristensen
527354
20507
G2009 Rosenholm/LusetjernFinn Iunker
20509
G2009 HallagerbakkenEspen Lynga542199 20508
J2009Lars Erik Waagard63358320511
G2010 HallagerbakkenVegard Iglebæk71437720514
J2010Jo Hetland
20510
G2013 HallagerbakkenVivian Wedde71188920512
J2013Guri Gjerde71437420513

Alle innbetalinger til lagkasse gjøres til klubbens kontonummer 7874 05 35381 merket med lagkassens prosjektnummer.


.


Levert av IdrettenOnline